Vi tilbyder


Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
Med afsæt i den enkelte families behov planlægges opgaverne med det udgangspunkt, at familien på sigt selv skal kunne varetage omsorgen for barnet.