Mindset


Grundlæggende mindse:

Hvad kan jeg vide og hvordan kan jeg vide det, som jeg ved? Hvordan kan jeg forstå andre og hvordan forstår jeg mig selv? Hvad er min selverkendelse, mine fordomme og mine forforståelser? Hvilken betydning har ordene, sproget og konteksten? Vores indsats tager udgangspunkt i de gode spørgsmål til selvrefleksion frem for at indtage ekspertrollen. Dette har vi god erfaring med at se skabe ejerskab og varige forandringer blandt de børn, unge og deres familier, som vi møder.


Den systemiske tilgang:
Den systemiske tænkning søger rum til refleksion, så problemer undersøges fra flere positioner og perspektiver. Det kan f.eks. give nye forståelses – og handlemuligheder i relationen, hvis den ene part ændrer position. Refleksionen giver mulighed for forandring og udvikling hos den enkelte og i relationen.


Vores professionelle præferencer er blandt andet:


De 10 løsningsfokuserede overvejelser:
1. Hvad er vigtigt for denne person?
2. Hvordan ser han/hun situationen?
3. Hvad ønsker han/hun at se forandret?
4. Hvad er den bagvedliggende årsag til ønsket om at se forandringen?
5. Hvilken fordel ser han/hun for sig selv og andre med denne forandring?
6. Hvilke strategier er allerede blevet brugt, som har hjulpet med dette?
7. Hvilke forbedringer har der allerede været?
8. Hvor langt er han/hun med at nå sit mål?
9. Hvilke ressourcer kan han/hun trække på?
10. Hvad er han/hun villig til at gøre?


Signs of safety:
Signs of Safety er en metode, der anvendes i børnesager. Metoden har overordnet til formål at skabe samarbejde og fællesskab med familien mhb. på at udarbejde en løsning, der kan skabe sikkerhed og trivsel for barnet. Sikkerhed betyder her en tilstand, hvor bekymringen for barnets sikkerhed og trivsel er reduceret eller ikke længere er til stede.
Signs of Safety er et konkret redskab, der kan anvendes til at foretage risikovurderinger i børnesager ved at vurdere tegn på fare og tegn på sikkerhed. I metoden rettes fokus mod de forhold omkring et barn eller en familie, hvor der er undtagelser fra de bekymringer, der iøvrigt måtte være. Det vil sige, at metoden har fokus på beskyttelsesfaktorer og på at skabe grundlag for en balanceret risikovurdering af barnet og familien.
Signs of Safety blev udviklet i Australien i 1990’erne af socialarbejder og korttidsterapeaut Andrew Turnell og af Steve Edwards, som er praktiker fra arbejdet med beskyttelse af udsatte børn. Signs of Safety har været anvendt i Danmark siden 2006.


Mentalisering:
Mentalisering er at forstå andres og egen adfærd ud fra de mentale tilstande, der kan ligge bag. Mentale tilstande er blandt andet følelser, tanker, intentioner, ønsker, behov, antagelser mv. Vi bruger både vores evne til mentalisering, når vi er alene og når vi interagerer med andre mennesker.