§ 54 støtteperson


§ 54 støtteperson – til forældre med anbragte børn
Et afgørende element for at opnå en anbringelses ønskede effekt er, at forældrene bakker op omkring den. Forståelse for forvaltningens beslutning eller konsekvensen af egen samtykke er afgørende for, om forældrene kan blive en medspiller i processen mod barnets eller den unges oplevelse af sammenhæng i sin hverdag. Forudsætningen er ikke altid enighed - men forståelse for hinandens perspektiver.


Støtte til unge anbragt på eget værelse:
Tilbuddet er relevant for unge, der er anbragt i egen bolig eller unge som blot bor for sig selv. Formålet er at støtte den unge til at udvikle større selvstændighed i mødet med hverdagslivets krav og udfordringer.


Støtten kan konkret være i forhold til:
• At skabe struktur og overblik i hverdagen.
• At håndtere dagligdagens gøremål.
• Uddannelse eller anden relevant beskæftigelse.
• At håndtere sociale forhold.
Vi kan være fysisk til stede på tidspunkter fordelt på hele døgnet. Vi står dog altid til rådighed, så den unge kan komme i kontakt med os.


Udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser - SEL paragraf 50


Udarbejdes i samarbejdet med familien - med en uges varsel.