Kontaktperson


Fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.
Kontaktpersonen yder støtte til barnet, den unge eller hele familien. Støtten tilrettelægges efter behov, som kan spænde fra en begrænset støttefunktion, i forhold til f.eks. skolegang, til en mere omfattende støttefunktion, hvor der kan ydes vejledning og støtte i forhold til hele barnets eller den unges livssituation.
Fokus er at støtte den unge i at håndtere dagligdagens udfordringer og derigennem udvikle bevidsthed om egne evner og muligheder.