Drengegruppe


Som et nyt tilbud har vi startet en drengegruppe op, hvor meget af metoderne fra pigegrupperne gælder og tages i brug. I stedet tager vi dog udgangspunkt i drengenes naturlige lyst til at fremstille og bygge noget samt udrette noget. Her lærer alle, at de er gode til noget og oplever, hvordan de kan være med til at bidrage med noget positivt.


Drengene lærer herigennem meget om dem selv og ikke mindst om andre.

Derudover tilstræber vi at vise dem, hvordan det meste kan lykkes igennem samarbejdet i drengegruppen og fremhæver det positive ved den enkeltes bidrag til helheden.


Drengenes bygge/makke rum ligger i forlængelse af stalden, så alle har en opfattelse af, at vi er sammen, men samtidig også kan gå hver for sig ved behov.